För kulturskapare

Kontakta oss gärna för att diskutera kultur för barn och unga!

Tveka inte att kontakta Kultur i Hallands utvecklare om du har frågor, idéer eller förslag på samarbeten och projekt inom kultur i skolan eller kring kultur för barn och unga.

Subventioner av kultur för barn och unga

Att alla barn och ungdomar ska ges möjligheten att delta i kulturlivet är ett av målen inom såväl den statliga som den regionala kulturpolitiken. Arbetet med att nå barn och unga är prioriterat i Hallands kulturplan.

Kultur i Halland subventionerar ett kulturutbud med hög konstnärlig kvalitet för barn och unga 0-18 år. Kulturutbudet innehåller olika kulturprogram - det kan vara dans, musik, teater men även konst, film, litteratur, slöjd och kulturarv. Subventionen omfattar såväl skolprogram som offentliga program och gäller olika slags arrangörer. Kultur i Hallands subventionsmedel kan inte användas om programmen finansieras med skapande skola-medel.

Har du en produktion eller ett pedagogiskt program som du skulle vilja presentera för oss?

Välkommen att maila in ditt säljblad och en intresseanmälan. Bifoga gärna filmlänk, säljblad och ev. recensioner. Vi kommer gärna och tittar på föreställningar/konserter i mån av tid så skicka med en spelplan.

Ett konstnärligt råd kommer överens om utbudet

Utbudet av subventionerade kulturprogram tas fram i samverkan med ett konstnärligt råd bestående av representanter från samtliga halländska kommuner och Kultur i Halland.

Är du kulturutövare och intresserad av att arbeta med pedagogik och kultur?

Kommunerna samordnar arbetet med kultur i skolan och skapande skola i respektive kommun. Kontakta gärna Kultur i Hallands utvecklare inom respektive kulturområde för information.

Lästips

Barnkonventionen
FNs konvention om barnets rättigheter.

Barnteaterakademin
Barnteaterakademin verkar för att stimulera produktionen av nyskriven dramatik, för att utveckla och för att öka utbudet och kvalitén på barn- och ungdomsdramatiken.

Bolla
Bolla är en nationell webbplats för dig som arbetar med barn- och ungdomskultur.

Centrum för barnkulturforskning 

Prata scenkonst - en enkel metod för klassrummet
En handledning från Regionteater Väst.

Scenkonstportalen
Ett verktyg för dig som producerar eller arrangerar turnerande scenkonst.

Scenrum
Riksteaterns register över landets lokaler vilka är lämpliga för olika kulturarrangemang.

Skapande skola
Kulturrådets sida om skapande skola.

Ungas mötesplatser
Webbportal där kunskapsutveckling kring mötesplatser för unga står i fokus.

Överenskommelser
Regionala överenskommelser med barn- och ungdomsorganisationer.