Bokning av kulturprogram

Så här går det till att boka kulturprogram med regionala subventioner till kultur för barn och unga.

Boka kulturprogram

 1. Välj önskat kulturprogram ur det subventionerade utbudet. Du kan boka kulturprogram löpande fram till 1 oktober för aktuellt läsår.
 2. Kontakta kultursamordnaren i din kommun med dina önskemål. Tillvägagångssättet kan skilja sig något mellan kommunerna. Gymnasiet kontaktar Kultur i Halland.
 3. Kultursamordnaren eller arrangören bokar sedan kulturprogrammet. Om du bokar ett kulturprogram, där utföraren är bosatt utanför Halland, ska arrangemanget ingå i en turné med minst 3 sammanhängande engagemang i länet.
 4. Kultursamordnaren eller arrangören skriver kontrakt och betalar kulturaktören.
 5. Genomför arrangemanget – för tips, se vår checklista för arrangörer.
 6. Redovisa publikantal (eller motsvarande) och ålder/årskurs till samordnaren i din kommun. Gymnasiet redovisar till Kultur i Halland.
 7. Efter genomfört arrangemang rekvireras den regionala subventionen av kultursamordnaren. Gymnasiet rekvirerar subvention från Kultur i Halland.

Boka direkt hos Teater Halland och Teater Albatross!

Vi köp av Teater Hallands och Teater Albatross föreställningar betalas ett angivet, redan subventionerat pris. Bokningen sker direkt med respektive teater.

Redovisning av regionala subventioner

Kultursamordnaren ansöker om regional subventionen från Kultur i Halland löpande och direkt efter genomfört arrangemang.

Att tänka på för redovisning och utbetalning av subvention:

 • Arrangören står för kostnaderna tills redovisningen är gjord.
 • Bokningar måste vara förankrade hos den kommunala samordnaren. Gymnasiet ska istället kontakta Kultur i Halland.
 • Det är kultursamordnaren som skickar kommunens redovisning till Kultur i Halland, även för civilsamhällets föreningar. Gymnasiet skickar sin redovisning direkt till Kultur i Halland.
 • En kopia på originalfakturan ska bifogas.
 • Underlagen måste vara korrekta.
 • Om kommunen/arrangören godkänt en faktura som Kultur i Halland inte kan godta av redovisningsskäl är det kommunens/arrangörens ekonomiska ansvar.
 • Kostnader ska redovisas exklusive moms.
 • Redovisa antalet barn och antal kulturprogram.

Länk till rekvisitionsblankett

Villkor och riktlinjer

För regionala subventioner till kultur för barn och unga.

För att kunna ansöka om regionala subventioner krävs tre saker:

 1. Det ska finnas en kommunal kultursamordnare. Kultursamordnaren ansvarar för att fördela den reserverade summan och redovisa till Kultur i Halland. (Gäller ej gymnasiet).
 2. Kommunen ska ha en skriftlig plan för hur man arbetar med kultur för barn och unga.
 3. Det bör finnas en kommunal kultursamverkansgrupp i varje kommun. Gruppen planerar tillsammans med kultursamordnaren hur subventionen används och fördelas i kommunen.

Subvention som fördelats till kommunen kan inte användas till:

 • Kulturprogram som finansieras med Skapande skola-medel.
 • Riksteaterns (då de redan är statligt subventionerade).
 • Teater Hallands eller Teater Albatross föreställningar (de är redan regionalt subventionerade).
 • Hyra för lokal eller teknik.
 • Kostnader för mat eller fika till gästande kulturskapare.
 • Inställda föreställningar.

Regionala subventioner till kultur för barn och unga i Halland

Varje år avsätter Region Halland medel till regionalt stöd gällande kultur för barn och unga 2-18 år. Pengarna är till för kommunerna i Halland och syftar till att alla barn och unga ska ha tillgång till ett rikt kulturliv, med möjlighet till upplevelser och eget skapande både i skolan och på fritiden. Att ge barn och unga tillgång till kultur är ett prioriterat område för samverkan mellan Region Halland och kommunerna.

Kultur i Halland har uppdraget att administrera de regionala subventionerna till kultur för barn och unga. En referensgrupp med representanter för kommunerna i Halland och Region Halland utser vilka kulturprogram som subventioneras, dessa presenteras på Kultur i Hallands webbplats. De kulturutövare och producenter som anlitas ska vara professionella och erhålla kommunalt, regionalt eller statligt stöd.

Alla kommuner har en reserverad subventionssumma. Summan baseras på antalet folkbokförda barn och unga 2 -18 år som bor i kommunen. Subventionen ska komplettera kommunens egna satsningar på kultur för barn och unga. Subventionen är 50 % exklusive moms av den totala kostnaden. Det pris som står angivet i webbkatalogen är det subventionerade priset.

Under 2018 subventionerades regionala kulturprogram med 2 550 000 kronor.