Arrangera och boka

Kultur i Halland arbetar med produktioner, förmedling, stöd och utbildning. Genrebredd, mångfald och professionalitet genomsyrar verksamheten som erbjuder ett brett utbud.

Här hittar du information om vårt utbud. Kontakta oss gärna för mer information.

Kulturarrangemang

Kontakta gärna våra utvecklare och producenter för mer information om hur vi kan bidra till ditt arrangemang genom rådgivning eller förmedling av kontakter.

Handbok för arrangörer

Det en mycket som ska fungera för att ett arrangemang ska bli lyckat för alla parter. Vi har satt samman en handbok och tillhörande checklistor, som vi hoppas ska bli ett bra verktyg att använda vid alla sorters arrangemang.

Kultur för barn och unga

Kultur för barn och unga visar det regionala utbudet av kulturprogram och besöksmål för skola, förskola, gymnasium och övriga arrangörer.

Musik

Kultur i Halland producerar och förmedlar föreställningar och konserter i alla genrer.

Kultur för äldre

En överenskommelse om regional samverkan gällande kultur för äldre finns mellan Region Halland och samtliga kommuner. Syftet är att ge kulturen en långsiktig plats i halländsk äldreomsorg och öka tillgången till ett kulturutbud med hög konstnärlig kvalitet utifrån den äldres behov och önskemål.

Hallands bildningsförbund har regionens uppdrag att utifrån överenskommelsen utveckla kulturen till en stark och hållbar resurs i samverkan med kommunerna och en mängd kulturaktörer. Hallands bildningsförbund förmedlar också subventionerade kulturprogram som riktar sig till gruppen 65+ med behov av insatser i form av hemtjänst, boende, förebyggande med mera, i kommunal eller privat regi.