Sök stöd till projekt inom kulturutveckling!

Årets första ansökningsomgång för regionalt kulturstöd har påbörjats. Du kan söka stöd för projekt inom kulturutveckling i alla kulturformer samt till film och rörlig bild. Sista ansökningsdag är 1 april 2017.

Utvecklingsstödet ska möjliggöra genomförandet av idéer för förnyelse och innovation inom kulturområdet och stärka Hallands utveckling och attraktionskraft. Region Halland kan stödja projekt som bidrar till att Region Hallands kulturpolitiska mål nås och till genomförandet av Hallands kulturplan. Projektet ska avse regional verksamhet och/eller vara av regionalt intresse och ha betydelse utöver det lokala.

Stöd till film och rörlig bild kan sökas för filmprojekt som i väsentliga delar har anknytning till Halland och kan ges i ett initialt skede eller under någon fas av projektet.

Kontakta gärna utvecklarna för respektive kulturområde för att diskutera din projektidé innan du gör ansökan!

Mer information och ansökningsblanketter hittar du här: www.regionhalland.se/kulturstod