Nytt stöd till kultur för barn och unga från Kulturrådet

Kulturrådet fick i somras ett nytt regeringsuppdrag. De ska under 2018 fördela tio miljoner kronor till kultur för barn och unga.

Syftet med bidraget är att barn och unga i hela landet ska få ta del av konst och kultur av hög kvalitet. Bidraget ska även stimulera möjligheterna till eget skapande. I uppdraget ingår att nå breda och nya målgrupper.

Tanken är att kulturinstitutioner, regioner, organisationer och fria aktörer ska kunna söka. Däremot hänvisas skolhuvudmän till bidrag för Skapande skola eller Kulturskolorna.

Läs mer på Kulturrådets webbplats