Keramiker sökes till pop-up-butik

Bli en av de keramiker som säljer i Pop-up butiken under julmarknaden på Varbergs fästning den 2 december 2018. Välkommen med din ansökan senast söndag den 11 november.

Keramisk Pop-up butik

För att visa kvalitén av lokalt producerad keramik har Kultur i Halland – Slöjd och Hallands kulturhistoriska museum gått ihop och erbjuder i Halland verksamma keramiker en kostnadsfri exponerings- och försäljningsyta inomhus under julmarknaden på Varbergs fästning. Begränsat antal platser, 6 st.

Julmarknad på Varbergs fästning

Föremål – Något för alla

Vi söker keramiska produkter som passar besökarnas många olika önskemål.
Förra året besöktes julmarknaden av ca 2 000 personer. Årets julmarknad har temat I LJUSETS TECKEN men i Pop-up butiken önskar vi att du presenterar keramiskaprodukter för flera olika ändamål och i olika prisnivåer.

Presentationsyta

Scenen i den stora Rikssalen är omgjord till en keramisk Pop-up butik. Den består av tre marknadsstånd. Varje stånd är indelat i två presentationsytor. Du får en yta som har måttet 90x70cm. Ytan är iordningställd med en överhängande duk. Stor vikt läggs vid presentation av försäljningsytan, gäller för alla utställare under julmarknaden. Förbered dig genom att på ett representativt sätt ordna de olika föremålen som du blivit antagen med och som tillsammans ryms inom måttet. Ytan får ej belamras. Presentationstekniskt material, som mindre ställningar och kuber, som underlättar och ryms inom ytan får med fördel användas.

Pop-up butikens tider 2 december 2018

Kl. 11-16 håller museet öppet, allmänheten välkomnas.
Du förbinds att ha din yta färdig kl.11 samt att inte packa ned före kl.16.
För den som vill finns det möjlighet att förbereda sin butiksplats redan på lördag.

Presentera dig själv och ditt hantverk

På plats förväntas du för besökarna kunna kortfattat presentera ditt hantverk och dig själv, din teknik, hur du arbetar och om du kan besökas i din verkstad. Digital presentationsteknik undanbedes. Glöm inte dina visitkort eller kontaktuppgifter.

Försäljning

Deltar gör du kostnadsfritt. Kultur i Halland – Slöjd står för monterkostnaden och du säljer dina produkter denna dag utan provision till museet. Under varje bord finns plats för dina dubbletter och förpackningsmaterial. Förbered så att du har med dig lämpliga kassar och emballeringsmaterial. Ett inslagsbord kommer att finnas.

Samverka och nätverka

Ni tillsammans vid varje bord bildar ett kreativt arbetslag, ta hjälp av varandra och byt av varandra för mat- och inspirationspauser. All förtäring hänvisas till museets café. Se denna dag som ett tillfälle att knyta nya kreativa kontakter.

Ansökan

I ansökan presenterar du dina keramiska produkter med bild och berättar om ditt hantverk och vart i Halland du är verksam. Du presenterar keramiska produkter för flera olika ändamål, i olika prisnivåer och som ryms att visas samtidigt inom angivet mått, 90x70cm. Sänd in din ansökan om att delta senast 11 november till utvecklare Veronica Olofsson: veronica.olofsson@regionhalland.se
Om du önskar ansöka på annat sätt, kontakta Veronica på telefon 035-17 98 80.

Med anledning av det begränsade antalet platser, 6st, förbehåller vi oss rätten att göra ett urval bland sökande där spridning av produkter, tekniker och material vägs in liksom kvalité och geografisk verksamhetsområde. 
Välkommen med din ansökan!

Samarbeten

Pop-up butiken är ett samarbete mellan Kultur i Halland – Slöjd och Hallands kulturhistoriska museum och ingår i satsningen Keramikåret 2018. Var med och synliggör och ta del av keramiken i Halland via Instagram, Facebook och Twitter under taggarna #keramikåret2018 och #keramikihalland

Mer om Keramikåret 2018 hittar du på www.regionhalland.se/keramikaret2018

Mer om Hallands kulturhistoriska museum hittar du på www.museumhalland.se