Designresidens som aktiverar drömmar i Falkenberg och Slöinge

Designduon Byggstudio och formgivaren Samir Alj Fält gästar Falkenberg och Slöinge för att medverka i designresidenset Skapa drömmar – forma platser , 18 september – 7 oktober. I residenset arbetar de tillsammans med en barnkulturdesigner och en arkitekt som båda har sin bakgrund i Halland.

Skapa drömmar – forma platser kretsar kring identitet, plats och drömmar. Med fokus på inkluderande och kollektiva designmetoder arbetar residensdeltagarna i två delprocesser, en i inlandet och en i centralorten i Falkenbergs kommun.

Skapa drömmar - forma platser. Residensdekor av Erik Kirtley.

Ungas framtidsdrömmar

Utanförskap förknippas ofta med storstäders olika stadsdelar, men hur är det att växa upp på landsbygden? Och hur formas barns framtidsdrömmar i Slöinge?

Formgivaren Samir Alj Fält involverar barn och unga i Slöinge i kollektiva skapandeprocesser. Tillsammans med barnkulturdesignern Emma Andersson utgår Samir Alj Fält från inkluderande designmetoder och utvecklar ett arbetssätt där barnen är delaktiga.

Stadens mötesrum

Falkenbergs kommun planerar för en nytt kunskaps- och kulturcentrum mitt i centralorten Falkenberg, vars olika delar kommer att knytas ihop av en ny stadspark. Projektet kring nya kvarteret Krispeln innebär både nya byggnadslösningar och omformning av delar av den befintliga bebyggelsen.

Hanna Nilsson och Sofia Østerhus från designgruppen Byggstudio kommer under residensperioden tillsammans med arkitekten Simon Poulsgaard utforma gestaltningsidéer till den nya stadsparken i Falkenberg. Hur utformar vi trivsamma offentliga miljöer och hur bidrar vi till att aktivera stadens rum; är frågor som står i centrum.

Program

Vid följande tillfällen kan du möta de medverkande:

  • 19/9 Invigning av designresidenset på Rian Designmuseum (fd. Falkenbergs museum) kl. 16. Presentationer av deltagarna, mingel och fika. OSA till: alexandra.serra@regionhalland.se
  • 22/9 After school med designgruppen Byggstudio på Falkenbergs bibliotek 14–15.30. Workshop och pyssel med tema strandfynd och havsvarelser. Utforma egna idéer kring den nya stadsparken.
  • 2/10 Mötesplats barnkultur gästas av Samir Alj Fält, Rian Designmuseum (Falkenbergs museum), kl. 16.30. Anmäl dig till Mötesplats barnkultur senast 25/9.
  • 4/10 Avslutning i Falkenberg med Byggstudio. Kom till Kuben och ta del av Byggstudios tankar och idéer.
  • 6/10 Grand finale i Slöinge med Samir Alj Fält och elever. Härlig fest där hela bygden är varmt välkommen!

20/9-7/10 Ta del av Byggstudios process i Kuben, utställningsrummet i Stadshuset. Formgivarna i Byggstudio finns på plats vissa dagar under hela residenset.

Art Inside Out – kulturresidens i Halland

Art Inside Out är en mötesplats för konstnärliga processer i alla konstformer och genrer. Konstnärer bjuds in att arbeta i residens på plats i Halland. Nya sammanhang uppstår i möten mellan invånare, publik, kulturskapare och platser. Art Inside Out drivs av de halländska kommunerna och Region Halland tillsammans.

Läs mer på www.artinsideout.se