Marie Karlsson

Strateg - regional utveckling

Telefon: 035-17 98 30

Mobil: 070-398 89 18

E-post: Marie.Karlsson@regionhalland.se

Avdelning: Avdelningen för analys och samordning

Besöksadress: Södra vägen 9, 30180Halmstad

Ort: Halmstad