Jeannette Miller

Utbildningssamordnare - Möten och event

Telefon: 073-143 20 84

Mobil: 073-143 20 84

E-post: Jeannette.Miller@regionhalland.se

Avdelning: Löne- och personalservice

Besöksadress: Skånegatan 59, 30238Halmstad

Ort: Halmstad