Urmas Kömmits

Analytiker - Analytiker

Telefon: 072-241 70 03

Mobil: 072-241 70 03

E-post: Urmas.Kommits@regionhalland.se

Avdelning: Avdelningen för analys och samordning

Besöksadress: Södra vägen 9, 30180Halmstad

Ort: Halmstad