Hälso- och sjukvårdsstrategi för Halland

Här kan du ta del av översiktlig information vad gäller hälso- och sjukvårdsstrategin som är giltig under perioden 2017-2015. Strategin ska ligga till grund för att nå målet "En hälso- och sjukvård för bättre hälsa".

 

Syftet med vår strategi

  • Hälso- och sjukvårdsstrategin ligger till grund för utvecklingen av hälso- och sjukvården i Halland och är ett stöd för olika politiska beslut och prioriteringar.
  •  Hälso- och sjukvårdsstrategin fungerar som ett stöd för olika politiska beslut och prioriteringar.
  • Hälso- och sjukvårdsstrategin har tagits fram efter ett års gediget arbete och den har förankrats bland både invånare, personal och politiker. Representanter från olika områden och yrken, exempelvis patientföreträdare och andra samarbetspartners och aktörer, har involverats i arbetet.
  • Hälso- och sjukvårdsstrategin ska hjälpa oss att nå en bättre hälsa hos alla invånare.
  • Invånarna ska få större möjlighet att själva ta ansvar för sin hälsa efter egen förmåga.
  • Hälso- och sjukvårdsstrategin har tydliga mål och prioriteringar som ska hjälpa oss att skapa balans vad gäller hur kompetens och resurser ska användas.


"Strategin är tillsammans med det pågående Framtidsarbetet viktiga pusselbitar för att vi ska kunna möta de utmaningar som vården står inför"
- Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande.